O společnosti

Ochrana oznamovatelů

Tímto oznamujeme, že v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl společností Alfa Plastik, a.s., IČ: 60793791, sídlem Opavská 45, Bruntál 792 01, zřízen vnitřní oznamovací systém. Osoby vykonávající práci, dobročinnou činnost odbornou praxi nebo stáž pro naši společnost mohou podat oznámení o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo dochází u společnosti. Společnost vylučuje, aby oznámení o možném protiprávním jednání byla oprávněna podat osoba, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení může být podáno následujícími způsoby 

>       osobně, telefonicky či písemně u příslušné osoby

>       Jana Hromádková, Kristýna Zachová

>       Tel: 602 284 813, 728 157 193

>       Email: oznameni@alfaplastik.cz

>       Adresa pro doručování: Alfa Plastik, a.s., Jana Hromádková, Opavská 45, Bruntál 792 01

                                                             Alfa Plastik, a.s., Kristýna Zachová, Opavská 45, Bruntál 792 01

>       písemně v sídle společnosti (schránka je umístěna na chodbě vedle nástěnek),

>       prostřednictvím e-mailové schránky oznameni@alfaplastik.cz,

>       prostřednictvím kontaktního formuláře níže,

>       u Ministerstva spravedlnosti.

Společnost zavádí vnitřní oznamovací systém s účinností od 1. 9. 2023 vnitřní směrnicí, která je dostupná zde.