O společnosti

Historie
společnosti

Něco z dlouhé historie...

Alfa Plastik, a.s. se zabývá výrobou plastových výlisků vstřikováním již od roku 1955, kdy se v našem regionu otevřela první „dílna“ na výrobu plastů. Stalo se tak v Bruntále, v původním objektu skladu a výroby papíru. 

Zde se začala odvíjet z dnešního pohledu více než šedesátiletá historie:

>       roky 1965 – 1967: vybudovány výrobní, skladovací a administrativní budovy na místě, kde Alfa Plastik, a.s.

naleznete i dnes

>       rok 1967: výroba byla přičleněna do skupiny podniků „lisovna plastů“, tím se stal závod 02 Bruntál jedním

prvních plastikářských podniků na území Slezska a Moravy

>       rok 1985: rozšíření podniku o divizi Nástrojárna

>       rok 2003: počátek novější historie, expanze na zahraniční trhy konkrétně do města Luck, Ukrajina (založení

závodu na výrobu manipulačních přepravek a obalů)

>       rok 2006: akvizicí společnosti Strojplast, a.s. se Alfa Plastik, a.s. rozrostla o další závod tentokrát v Tachově,

(Česká republika). Došlo k rozšíření výrobních kapacit, přibyly montáže a kompletace, otevřely se lepší

logistické podmínky pro německý trh

>       rok 2007: první ocenění Obal roku

>       rok 2008: významná událost, Alfa Plastik, a.s. byl oceněn World Star for Packaging

>       rok 2011: další ocenění Obal roku

>       rok 2013: příchodem nového majitele dochází k restrukturalizaci a Alfa Plastik, a.s. se znovu dostává

na přední místa v plastikářském průmyslu, kde historicky vždy patřil

>       rok 2016: znovu uděleno ocenění Obal roku

>       rok 2018: rozhodnutí vrátit se „zpět ke kořenům“, započato pozvolné utlumování výroby Automotive

>       rok 2019: výroba, obchod i další aktivity se orientují pouze na rozvoj a expanzi v oblasti přepravek

a logistických obalů

>       rok 2020: dochází ke změně organizační struktury s důrazem na zvýšení efektivity výroby a rozvoj prodeje

přepravek a logistických obalů v rámci evropských trhů

>       roky 1965 – 1967: vybudovány výrobní, skladovací a administrativní budovy

na místě, kde Alfa Plastik, a.s. naleznete i dnes

>       rok 1967: výroba byla přičleněna do skupiny podniků „Lisovna plastů“. Tím se stal

závod 02 Bruntál jedním prvních plastikářských podniků na území Slezska a

Moravy

>       rok 1985: rozšíření podniku o divizi Nástrojárna

>       rok 2003: počátek novější historie, expanze na zahraniční trhy konkrétně do

města Luck, Ukrajina (založení závodu na výrobu manipulačních přepravek a obalů)

>       rok 2006: akvizící společnosti Strojplast, a.s. se Alfa Plastik, a.s. rozrostla o další

závod tentokrát v Tachově,  (Česká republika). Došlo k rozšíření výrobních

kapacit, přibyli montáže a kompletace, otevřely se lepší logistické podmínky pro

německý trh

>       rok 2007: první ocenění Obal roku

>       rok 2008: významná událost, Alfa Plastik, a.s. byl oceněn World Star for

Packaging

>       rok 2013: příchodem nového majitele dochází k restrukturalizaci

a Alfa Plastik, a.s. se znovu dostává na přední místa v plastikářském průmyslu,

kde historicky vždy patřil

>       rok 2016: znovu uděleno ocenění Obal roku

>       rok 2018: rozhodnutí vrátit se „zpět ke kořenům“. Započato pozvolné utlumování

v divizi Automotive

>       rok 2019: výroba, obchod i další aktivity se orientují pouze na rozvoj a expanzi

v oblasti přepravek a logistických obalů

>       rok 2020: dochází ke změně orientační struktury s důrazem na zvýšení efektivity

výroby a rozvoj v oblasti přepravek a logistických obalů v rámci EU

>       roky 1965 – 1967: vybudovány

výrobní, skladovací a

administrativní budovy na místě,

kde Alfa Plastik, a.s.  naleznete i

dnes

 

>       rok 1967: výroba byla

přičleněna do skupiny podniků

„Lisovna plastů“.  Tím se stal

závod 02 Bruntál  jedním

prvních plastikářských

podniků na území Slezska a

Moravy

 

>       rok 1985: rozšíření podniku o

divizi Nástrojárna

 

>       rok 2003: počátek novější

historie, expanze na zahraniční

trhy konkrétně do  města Luck,

Ukrajina (založení závodu na

výrobu manipulačních přepravek

a obalů)

 

>       rok 2006: akvizící společnosti

Strojplast, a.s. se Alfa Plastik,

a.s. rozrostla o další  závod

tentokrát v Tachově,  (Česká

republika).

Došlo k rozšíření výrobních

kapacit, přibyli montáže a

kompletace, otevřely se lepší

logistické podmínky pro

německý trh

 

>       rok 2007: první ocenění Obal

roku

 

>       rok 2008: významná událost,

Alfa Plastik, a.s. byl

oceněn World Star for

Packaging

 

>       rok 2013: příchodem nového

majitele dochází k

restrukturalizaci a Alfa

Plastik, a.s. se znovu

dostává na přední místa v

plastikářském průmyslu,

kde historicky vždy patřil

 

>       rok 2016: znovu uděleno

ocenění Obal roku

 

>       rok 2018: rozhodnutí vrátit se

„zpět ke kořenům“. Započato

pozvolné utlumování v divizi

Automotive

 

>       rok 2019: výroba, obchod i další

aktivity se orientují pouze na

rozvoj a expanzi v oblasti

přepravek a logistických obalů

 

>       rok 2020: dochází ke změně

orientační struktury s důrazem

na zvýšení efektivity výroby a

rozvoj v oblasti přepravek a

logistických obalů v rámci EU