O firmie

Schutz von Whistleblowern

Niniejszym informujemy, że zgodnie z ustawą nr 171/2023 Dz.U. o ochronie sygnalistów, spółka Alfa Plastik, a.s., nr identyfikacyjny: 60793791, z siedzibą Opavská 45, Bruntál 792 01, ustanowiła wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości. Osoby, które wykonują pracę, pracę społeczną, praktykę zawodową lub staż w naszej firmie, mogą złożyć raport o możliwym naruszeniu, które miało lub ma miejsce w firmie. Spółka wyklucza, że osoba, która nie wykonuje żadnej pracy ani innej działalności na rzecz Spółki w rozumieniu art. 2 ust. 3 lit. a), b), h) lub i) ustawy nr 171/2023 o ochronie sygnalistów, jest uprawniona do złożenia zgłoszenia o możliwym naruszeniu.

Powiadomienia można dokonać w następujący sposób 

>    osobiście, telefonicznie lub pisemnie osobie odpowiedzialnej

>       Jana Hromádková, Kristýna Zachová

>       Tel: 602 284 813, 728 157 193

>       Email: oznameni@alfaplastik.cz,

>      Adres dostawy: Alfa Plastik, a.s., Jana Hromádková, Opavská 45, Bruntál 792 01,

          Alfa Plastik, a.s., Kristýna Zachová, Opavská 45, Bruntál 792 01

>    w formie pisemnej w siedzibie spółki (skrzynka pocztowa znajduje się w korytarzu obok tablicy ogłoszeń),

>    E-mail oznameni@alfaplastik.cz,

>    za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego,

>    z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Spółka wdroży wewnętrzny system raportowania ze skutkiem od dnia 1 września 2023 r. poprzez wewnętrzną politykę dostępną tutaj.