O společnosti

Politika společnosti

Společnost Alfa Plastik, a.s. se zavazuje poskytovat zákazníkům výrobky nejvyšší kvality, přispívat k ochraně životního prostředí a zajistit bezpečné pracovní podmínky pro všechny pracovníky. Díky těmto aktivitám bychom se rádi stali žádaným a stabilním obchodním partnerem, stejně jako zaměstnavatelem.

Společnost má ambice prosadit se v oblasti logistických řešení díky efektivním výrobním procesům a inovacím mezi hlavní dodavatele především v oblasti potravinářského, nápojového a farmaceutického průmyslu. K dosažení těchto cílů se společnost zavazuje k dodržování souladu se zásadami systému řízení kvality dle ISO 9001 a systému environmentálního managementu dle ISO 14001 a zavazujeme se:

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování řízení a prosperity společnosti a k průběžnému naplňování všech závazků uvedených v této politice společnosti. Proto politiku společnosti komunikuje se všemi zainteresovanými stranami a dává ji veřejně k dispozici.

Politika společnosti je veřejným závazkem majitelů společnosti k respektování zájmů zainteresovaných stran, zejména zákazníka, státních orgánů, okolní veřejnosti a vlastních zaměstnanců.

Ing. Radovan Jankovič
předseda představenstva