O firmie

Polityka firmy

Alfa Plastik, a.s. zobowiązuje się dostarczać klientom produkty najwyższej jakości, przyczyniając się do ochrony środowiska i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom. Dzięki tym działaniom pragniemy stać się pożądanym i stabilnym partnerem biznesowym oraz pracodawcą.

Firma ma ambicje, aby stać się głównym dostawcą w dziedzinie rozwiązań logistycznych poprzez wydajne procesy produkcyjne i innowacje, szczególnie w branży spożywczej, napojów i farmaceutycznej.

Aby osiągnąć te cele firma zobowiązuje się do przestrzegania zasad systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz zobowiązuje się do:

Kierownictwo jest zaangażowane w ciągłe doskonalenie zarządzania i dobrobytu Spółki oraz w ciągłe wypełnianie wszystkich zobowiązań określonych w niniejszej Polityce Spółki. W tym celu komunikuje politykę firmy wszystkim interesariuszom i udostępnia ją publicznie.

Polityka Spółki jest publicznym zobowiązaniem właścicieli Spółki do poszanowania interesów jej interesariuszy, w szczególności klienta, władz państwowych, otaczającej społeczności oraz własnych pracowników.

Ing. Radovan Jankovič
Przewodniczący Rady Dyrektorów